Disclaimer

ALGEMEEN

Deze disclaimer is van toepassing op de website(s) van Lerenwandbekleding.nl en alle daarop te vinden inhoud en producten. Lerenwandbekleding behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website(s) op elk moment en op elke wijze te mogen wijzigen.

AUTEURSRECHTEN
Van alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en productfoto’s op deze website zijn Lerenwandbekleding, haar licentiegevers en haar gebruikers en beeldmakers de rechthebbende. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

PRIVACY
Lerenwandbekleding respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Persoonsgegevens zullen daarom nimmer zonder toestemming worden vrijgegeven, ter beschikking gesteld of verkocht aan derden.
Adres, e-mailadres en telefoonnummer van kopers worden enkel gebruikt ten behoeve van een correcte afhandeling van de bestelling.
Voor overige bepalingen rondom privacy verwijzen wij u graag naar ons privacybeleid.

BELEID ONRECHTMATIGE INHOUD
Mocht u op onze website onrechtmatige inhoud aantreffen, doen wij er alles aan deze zo snel mogelijk te verwijderen. Wilt u melding doen van deze onrechtmatige inhoud stuurt u ons een email naar info@lerenwandbekleding.nl Wij hebben van u de volgende informatie nodig in deze email:
Uw (contact)gegevens, De URL waar de onrechtmatige inhoud op te vinden is, met een omschrijving van de inhoud daarbij,Omschrijving waarom volgens u de inhoud onrechtmatig of onwenselijk is en Motivering waarom u hiervoor Lerenwandbekleding aanschrijft, indien zij niet de directe inhoudsaanbieder is.